AN TOÀN BẢO MẬT
HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Dịch vụ Security: Penetration Testing, Security Auditing, Security Training, Security Consulting,...

RASUC chuyên cung cấp các dịch vụ bảo mật từ những chuyên gia, kỹ sư bảo mật hàng đầu và tận tâm với khách hàng. Nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ outsourcing về dịch vụ Security: Penetration Testing, Security Auditing, Security Training, Security Consulting,... Chuyên nghiệp với từng quy trình cụ thể về tư vấn, xác định phạm vi công việc, quy trình triển khai và bảo mật thông tin. Kinh nghiệm đánh giá bảo mật, đào tạo bảo mật thông tin cho các tổ chức Ngân hàng, Tài chính, Nhà nước, Doanh Nghiệp.