TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP

Giải pháp quản trị hệ thống toàn diện cho Doanh Nghiệp Việt

Giải pháp quản trị hệ thống: Với đội ngũ có chuyên môn cao trong quản trị hệ thống và vận hành doanh nghiệp, chúng tôi có các chuyên gia bảo mật hệ thống, chuyên gia thiết lập, quản lý, vận hành hệ thống và các chuyên gia đào tạo về CNTT. RASUC cung cấp giải pháp toàn vẹn về quản trị hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển về chuyên môn cũng như tập trung cho các giải pháp về chuyên ngành. 

Triển khai các hệ thống online: RASUC đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển về các lĩnh vực Thương Mại Điện Tử, Website, Online Marketing, Tổng Đài Ảo, SMS Thương Hiệu, Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử, và các hệ thống Online như ERP, CRM, DMS, IMS, LMS,…