TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Tìm ra giải pháp phù hợp nhất với mục tiêu kinh doanh của bạn và tạo ra một kế hoạch chuyển đổi toàn diện. 

* Chiến lược số hóa:  Tìm ra giải pháp phù hợp nhất với mục tiêu kinh doanh của bạn và tạo ra một kế hoạch chuyển đổi toàn diện.  

 • Giúp khách hàng xác định, thiết kế và xây dựng các sản phẩm dịch vụ đột phá.  

  • Lộ trình số hóa doanh nghiệp.  

  • Mô hình hóa kinh doanh của khách hàng.  

  • Chiến lược và thiết kế của khách hàng.  

  • Tối ưu hóa doanh thu.  

  • Phân tích cơ hội.  

  • Nghiên cứu thị trường.  

  • Phân tích xu thế thị trường.  

* Tư vấn:  các chuyên gia của chúng tôi hiểu những thách thức kinh doanh của bạn và coi chúng là của chúng tôi để giúp bạn xác định mục tiêu và áp dụng các giải pháp phù hợp góp phần đạt được mục tiêu và kỳ vọng của bạn.  

 • Tân dụng kiến thức kinh doanh, công nghệ và ứng dụng có giá trị, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi rút ra được từ nhiều năm kinh nghiệm triển khai và kinh nghiệm thực tiển. Với các tiếp cận khách quan đối với các chương trình chuyển đổi phúc tập, chúng tôi đưa ra lời khuyên để xác định các giải pháp, lựa chọn nhà cung cấp và dịnh hướng tốt nhất cho bạn để phát triển kiến trúc và triển khai công nghệ.  

  • Thấu hiểu & sáng tạo  

  • Giải pháp số.  

  • Thay đổi & xây dựng mới.  

  • Lựa chọn giải pháp phù hợp.  

  • Trung tâm tư vấn số hóa doanh nghiệp.  

  • Quản lý nhà cung cấp và chất lượng sản phẩm.  

* Năng lực công nghệ:  Chúng tôi có kỷ năng và khả năng giải quyết các thách thức kinh doanh mới nhất và phức tạp nhất, mang lại sự đổi mới, cải tiến và các giải pháp công nghệ phù hợp.  

 • Rasuc đại diện cho một nhà cung cấp các giải pháp công nghệ mới, cung cấp các giải pháp đột phá nhầm thúc đẩy thanh đổi kỹ thuật số ở quy mô. Chúng tôi cung cấp cho bạn sự hổ trợ và hướng dẫn các bạn để xác định và thực hiện chuyển đổi và đổi mới bất kỳ các vấn đề nào từ đơn giản đến phức tạp. Chúng tôi kết hợp tài năng kỹ thuật số và kỹ năng tư vấn vượt trội đưa ra một giải pháp gần và phù hợp với các yêu cầu của bạn.  

  • Phát triển ứng dụng.  

  • Triển khai hệ thống.  

  • Gia công phần mềm.  

  • Cloud / BigData / AI / NL / DL  

  • Giải pháp trọn gói.  

  • Hiệu xuất.