QUẢN TRỊ CÁC DỊCH VỤ ONLINE

Đồng Hành cùng Suy Nghĩ, cùng Tạo Nên và cùng Phát Triển. Vượt xa đối thủ của bạn bằng khả năng kỹ thuật số của chúng tôi. 


Triển khai các hệ thống online: RASUC đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển về các lĩnh vực:

  • Thương Mại Điện Tử,

  • Website,

  • Online Marketing,

  • Tổng Đài Ảo,

  • SMS Thương Hiệu,

  • Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử,

  • và các hệ thống Online như ERP, CRM, DMS, IMS, LMS,…