RASUC là gì?

(Chuyện bây giờ mới kể)
Ngoài bài viết giới thiệu về chúng tôi ở đây, thì chúng tôi còn có bài viết giới thiệu về cái tên RASUC thật nhiều ý nghĩa được đăng trên facebook tại link này. Sau đây là phần nội dung bài viết:

📣📣📣 CÓ NHIỀU NGƯỜI HỎI "RASUC" CÓ Ý NGHĨA GÌ?
🅰️
RASUC theo nghĩa Tiếng Việt hay còn đọc là "Ra Sức" có nghĩa là "đem hết sức của mình ra để làm việc gì một việc gì đó". Nó mang ý nghĩa tận tâm tận lực cho công việc để hoàn thành một cách thật tốt công việc đó.
🅱️RASUC còn là từ viết tắt của các từ Tiếng Anh sau:
Reliability, Availability, Serviceability, Usability và Connectivity
R - Reliability: Đáng tin cậy.
A - Availability: Sẵn sàng.
S - Serviceability: Dịch vụ tiện lợi.
U - Usability: Khả dụng, hữu ích.
C - Connectivity: Kết nối.
☎️️ Các dịch vụ hiện tại ở RASUC:
- Tư Vấn Chiến Lược Số
- An Toàn Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin
- Quản Trị Hệ Thống ITS
- Triển Khai Hệ Thống ERP
- Thiết Kế Website Doanh Nghiệp
- Quản Trị Các Dịch Vụ Online
- Domain & Hosting
- Phát Triển Ứng Dụng
- Đào Tạo CNTT

CHIA SẺ BÀI VIẾT
CHUYÊN MỤC
XEM THÊM
Đăng nhập để viết bình luận